wtorek, 20 września 2016

Wizyta w pijalni czekolady E.Wedel i KONKURS

Piękne słońce i zapowiedź zbliżającej się jesieni zachęciły nas do porannego spaceru pustymi ulicami Warszawy. Spacer postanowiliśmy połączyć z czymś przyjemnym i w ten sposób trafiliśmy do nowo otwartej Pijalni Czekolady E.Wedel na ulicy Pięknej 18. 
Zapach czekolady powitał nas, jak tylko otworzyliśmy drzwi. Dodatkowo piękne miejsce, urządzone w nowoczesnym stylu bardzo przypadło nam do gustu. Wiedzieliśmy już, że to będzie udany dzień pełen przyjemnych chwil.Na początek zamówiłam cappuccino na podwójnym espresso, a mój Mąż świeżo wyciskany sok z pomarańczy. Jednak jak tylko otrzymaliśmy menu w którym zachwyciły nas zdjęcia apetycznych śniadań postanowiliśmy poczekać z zamówieniem gorącej czekolady i zdecydowaliśmy się zjeść najpierw śniadanie.


W Pijalniach Czekolady wybór śniadań jest bardzo duży. My zdecydowaliśmy się na: ciasto drożdżowe z bakaliami z kremem czekoladowym, miodem, wiśniami na winie i masłem, omlet z mozarellą, pomidorkami cherry, suszonymi pomidorami, czarnymi oliwkami i świeżą bagietkę z twarożkiem i szczypiorkiem. 
Na zaostrzenie apetytu podano nam do spróbowania nowość w ofercie firmy E.Wedel - kremy czekoladowe. Po tak dobrym początku, nie mogliśmy się już doczekać naszego śniadania.Wszystko było pyszne <3 chrupiąca, jeszcze ciepła bagietka z kremowym twarożkiem zniknęła w ekspresowym tempie. Słodziutka bułka drożdżowa najbardziej smakowała nam w połączeniu z kremem czekoladowym i wiśniami. Po takiej bombie słodkości na stół wjechał puszysty omlet z roztopioną mozarellą. Idealne zakończenie śniadania. 

Po takiej ilości jedzenie, nasze brzuchy były przyjemnie pełne :) Jednakże na tym nie mogliśmy zakończyć. Jak szaleć to szaleć ;) W ruch poszły praliny... Zdecydowaliśmy się spróbować tych o smaku pieczonego jabłka, ponieważ najbardziej kojarzy się z piękną złotą jesienią. 
Pralinki były wyborne, ale dobrze, że były tylko cztery bo bardzo łatwo można było się zatracić w tej słodkości. 


Tego dnia uznaliśmy, że należy już skończyć ze słodkościami, więc postanowiliśmy spróbować jeszcze nowość z menu jesienno-zimowego: herbatę Cream Orange z jabłkiem, kandyzowanym imbirem, cynamonem i goździkami. Taka herbata to zdecydowanie hit jesiennych i zimowych wieczorów. Idealnie rozgrzewa i osładza życie, kiedy dni robią się coraz krótsze.
Podsumowując naszą wizytę w pijalni, mogę śmiało powiedzieć, że to był wyjątkowy czas, kiedy mogliśmy oderwać się od życia codziennego i w spokoju delektować samymi pysznościami. Dodatkowo firma Wedel proponuje bardzo obszerne i ciekawe menu śniadaniowe. Każdy znajdzie dla siebie coś pysznego, zarówno w wersji na słodko jak i na słono :) Zachęcam też do skorzystania z nowej karty jesienno-zimowej, w której między innymi gorąca czekolada z powidłami śliwkowymi (niestety po tak obfitym śniadaniu, zabrakło już na nią miejsca w moim brzuchu). 
A teraz niespodzianka! Jeśli masz ochotę spędzić wyjątkowo czas i wybrać się do Pijalni Czekolady E.Wedel i spróbować czegoś pysznego zapraszam do wzięcia udziału w KONKURSIE, którego temat brzmi: "Czekolada to sama przyjemność. A Tobie z jaką najprzyjemniejszą chwilą się kojarzy?"

Wystarczy w kilku zdaniach opisać swoje wspomnienie związane z czekoladą i wstawić je
w komentarzu pod postem.

Jest o co walczyć, ponieważ na zwycięzcę czeka Voucher do Pijalni Czekolady E.Wedel o wartości 100 zł. Zaproszenie można zrealizować w wybranych Pijalniach Czekolady E.Wedel. 
Pełna lista dostępna jest pod tym linkiem:http://wedelpijalnie.pl/files/sklep_pijalni/Inne/zalacznik_1_wykaz_pijalni_honorujacych_karty_prezentowe_v2.pdfREGULAMIN KONKURSU „Czekolada to sama przyjemność. A Tobie z jaką najprzyjemniejszą chwilą się kojarzy?

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą „Czekolada to sama przyjemność. A Tobie z jaką najprzyjemniejszą chwilą się kojarzy?” (w dalszej cześć zwany „Konkursem”).
2.       Organizatorem Akcji jest http://kuchniabonappetit.blogspot.com/.
3.    Obsługę techniczną Akcji będzie prowadziła 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236) przy ulicy Świętojerskiej 5/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037818, NIP: 118-15-75-985, kapitał zakładowy: 50 000 zł (Koordynator), działająca na zlecenie E.Wedel.
4.    Celem Konkursu jest wyłonienie 1 zwycięzcy.
5.       Konkurs prowadzony jest poprzez stronę internetową pod adresem http://kuchniabonappetit.blogspot.com/ (zwana w dalszej części „Stroną WWW”).
6.    Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych (zwani w dalszej części „Uczestnikami”).
7.    Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
8.    Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
9.    Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, przede wszystkim do przyznania i wydania nagród.
10. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 2
Przebieg konkursu

1.    Konkurs rozpoczyna się dnia 21.09.2016 r. i trwa do dnia 30.09.2016 r.
2.    W trakcie trwania konkursu Organizator opublikuje na stronie WWW post dotyczący Konkursu.
3.    Organizator nagrodzi 1 osobę, która opisze swoją najprzyjemniejszą chwilę związaną z czekoladą. Wartość zestawu wynosi 100 zł (sto złotych).
4.    Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę (zwaną w dalszej części „Nagrodą Główną”) składającą się z nagrody rzeczowej – voucheru do Pijalni Czekoladay E.Wedel.
5.       Nagroda jest niepodzielna. Rezygnacja przez Zwycięzcę Konkursu z któregokolwiek z elementów Nagrody Głównej jest równoznaczna z rezygnacją z pozostałych. 
6.       Zwycięzca w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), po otrzymaniu Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
7.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie wyznaczonego terminu,
2.6.1.            podania błędnych danych,
2.6.2.            nie podjęcia wysłanej paczki w terminie.
8.    Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
9.    Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą e-mailową na adres: magdalena.ciesielska@247.com.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs – Pijalnie” reklamacja. Wiadomość e-mailowa może być wysłana w terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu, jednakże nie później niż 14 dni od zakończenia konkursu.
2.       O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości email.
3.       Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
4.       Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego.
5.       Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.


§6

Postanowienia końcowe

1.       Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie WWW konkursu.
2.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu.
3.       Zmiany Regulaminu publikowane będą na Stronie WWW i wchodzą w życie z dniem publikacji.
4.       Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany w drodze mailowej.
5.       Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.
6.       Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.